Аделина Попнеделева, Изложба "Нахлуване в пейзажа"

Картини от изложбата "Нахлуване в пейзажа"

 

Проф. д-р Аделина Попнеделева 

Катедра "Текстил - изкуство и дизайн" 

НХА София, България