Иван Вазов, Водопадът (из недрата на вечното)

Иван Вазов