Из книгата на Маргарита Серафимова Пространството в литературата. Ролята на местата и конструирането на смисъла. Велико Търново, Фабер, 2018, ISBN: 978-619-00-0719-7