Калина Захова (Член на екипа (Етап I))

Албум

Калина Захова

Калина Захова е доцент в Института за литература при БАН, секция „Теория на литературата“. Магистър по българска филология (СУ „Св. Климент Охридски“, 2001) и доктор по теория на литературата (2008). Автор на монографиите „Парчетата, които слушаме. Функциониране на песенния текст в съвременната култура“ (2018) и „Защо се смее веселата крава? Отношения на хората към другите животни“ (2020), както и на редица статии и студии в областта на изследванията на популярната музика, литературната теория, културологията, критическите изследвания на животните. Специализирала е в Австрия и Словакия; преподавала е в български и чуждестранни университети; участва в различни научноизследователски проекти.
CV на сайта на Института за литература – БАН: http://ilit.bas.bg/bg/members/kalina-zahova

 Публикации