Красимира Кацарска, Природата в септемврийската поезия

Природата в септемврийската поезия, Пловдив, Макрос 2000, 1995 ISBN 9545610433

Съдържание

За природата и нещата в света на Септемврийската поезия
За някои основни обществени и естетически моменти в литературата след Септемврийското въстание
Стремеж към синтез. Времето. Движението
Сензитивност. Ново отношение към бита и пейзажа. Стремеж към родното и земята. Образност
Витализъм. Единство на човек и природа
Още няколко думи за природата в Септемврийската поезия