Литературни етюди сред природата

07 - 08.07.2022 г.
Литературни етюди сред природата

На 7 юни 2022 г. екипът на проекта „Литература и природа. Български литературни и литературоведски интерпретации” (ФНИ № КП-06-Н60/13 от 3.12.2021) проведе своя първи семинар пленер край язовир Пчелина. Така, в естествена среда, сред красотата на родната природа, темата „Природата в българското литературно въображение” намери своя най-подходящ декор. Всеки от участниците представи своя текст в подготвяната обща книга и бяха набелязани предстоящите научни инициативи по проекта.