Алеко Константинов, Невероятно наистина, но факт: 300 души на Черния връх

Алеко Константинов 1895 г.