Атанас Илиев, Природа и изкуство: два източника на естетически емоции

Атанас Илиев, Философски преглед, 1, (стр. 29-42) 1930 г.

Статията е публикувана в сп. "Философски преглед".