Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата, София, ИЦ Боян Пенев, 2024, ISBN 978-619-7372-82-3