Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата - книга в процес

Сборник с материали от едноименната конференция

 

I. (При)родни картини. Между националното и универсалното

Полярните природни визии в българската поезия от ХХ век

Муха и литература. Към една Малка антология на мухата в българската поезия

За природата химнично

Апокалипсис и небесни блаженства

(Природата в българската драматургия по библейски мотиви)

II. Природни картини. Между афективното и когнитивното 

Поляната на галеоните и целият свят. Философската носталгия

по тъждеството в Locus amoenus

Двойнственият начин на писане у Теофил Готие и въображаемият обект на желание

Самотата и бездомното битие

III. Фигури на природното 

Подир сенките на облаците – от Аристофан до Гугъл Драйв

Митопоетика на вятъра (Емануил Попдимитров)

Бурята – една природна и поетична стихия

IV. Децата и природата

Природата и детето – анимистичното начало

Мила Родино, ти си земен рай! Природата на България, представена

в детските илюстрации от 1960-те години на ХХ век

Едно „Пътешествие вътре вкъщи“ от 1870 г.

V. Фикция и еволюция. Природни утопии и дистопии

Отричането на органичната природа в антиутопичните светове

на О. Хъксли, К. С. Луис и Дж. Оруел

Какво търсим в Зоната? (върху „Сталкер“ на Андрей Тарковски

и „Анихилация“ на Алекс Гарланд)

Мегароманът и моделирането на природата

VI. Мисълта за природата в българската фантастика

Травмата Витоша: повестта „Вирт“ на Георги Малинов

Човекът и природата в борба за оцеляване: „Съдът на поколенията“

и „Десетият праведник“ на Любомир Николов

Екопоетически нагласи и пренагласи в няколко произведения

на българската научна фантастика

VII. В царството на Флора 

Живата градина в сборника Epistulae metricae на Франческо Петрарка

Тъмната сянка на едно вечнозелено дърво 

„Колко идилии се раждат в ума на човека“ или за растителния свят

у Найден Геров

Нарцис срещу Лилия – флорални и митологични аспекти

в поезията на Николай Лилиев

Градините на българския модернизъм и постмодернизъм.

Флоропоетика и декоративност

Сравнявайки букета от цветя и икебаната

VIII. Микрокосмос и макрокосмос. Човек и Вселена

Творческото въображение на природата при Кант, Гьоте и Шелинг

Обичта към природата като спасение. Романите „Стената“ и „Мансардата“ на Марлен Хаусхофер

„Я любил природу, но в убранстве роскошном“: природата

в автобиографичното повествование на И. М. Долгоруков (1764–1823)

Рицарският пейзаж в лириката на Николай Гумильов:

особености на поетиката и методологията на анализа

IX. Природа и жанр

Функции на пейзажа в съвременния роман. Кристин Димитрова

и Габриела Адамещяну

Меланхолия: за антропоцентризма на природните картини

„Природата живее в нас и ние в нея“: корени на хайку естетиката

Nature Questioned: on Two Poems by Thomas Hardy

X. Природата на жената, природата и жената

Женскостта като дива и окултурена природа в творчеството на Матвей Вълев

Природата като средство за изразяване на женската субектност

в художествения свят на швейцарската авторка Корина Бий