Човек и природа в българското литературно въображение: осем разходки. София, ИЦ Боян Пенев, 2023. ISBN 978-619-7372-65-6

Андрей Ташев, Елена Борисова, Калина Захова, Маргарита Серафимова, Николай Желев, Пенка  Ватова, Пламен Антов, Светлана Стойчева (автори)

Книгата предлага осем изследователски „разходки“ из българската литература, обединени от темата за природата. Групирани тематично, те следват променящата се чувствителност към околната среда и превръщането ѝ в артистична материя. Макар и различни, подобно на различните литературни „пейзажи“, които наблюдават и интерпретират, осемте текста изразяват общия дух на загриженост на своите автори за съдбата на природата и на упование в способността на литературата да влияе на отношението и поведението спрямо нея. Този колективен труд „разпитва“ също произведения на изкуството и културни практики, които предизвикват размисъл, въздействат върху емоциите, провокират въображението, култивират емпатия, будят тревога, но и носят надежда.