Калина Захова, Андрей Ташев, Несъвършенството да си човек. Избрани български произведения за животни. София, ИЦ Боян Пенев, 2023, ISBN 978-619-7372-64-9

В собствените си представи човекът е най-висшето, най-разумното живо същество и венецът на еволюционната верига. Самозабравен в собственото си „съвършенство“, човекът често не вижда аспекти на животинската си натура и пренебрегва недостатъците си спрямо някои други живи същества. В противовес на този възглед настоящата антология представя български литературни произведения от първата половина на ХХ век, които показват несъвършенствата на човека и превъзходствата на другите животни. Тя съдържа разкази, фейлетони, стихотворения, анекдоти, карикатури и др., взети от различни периодични издания и книги. Антологията е едновременно хумористична и сериозна, тъй като такова е и положението на човека спрямо останалите живи същества. В нея са включени произведения на различни творци – повече или по-малко познати на читателя. Наред с класически писатели, като Елин Пелин и Йордан Йовков, присъстват и голям брой недостатъчно познати или маргинализирани автори, останали извън канона (Ячо Кабаивански, Райко Алексиев, Борю Зевзека, Матвей Вълев, Васил Павурджиев, Верин и др.). Публикувани са и текстове без подпис или подписани с псевдоними с неустановено авторство, на които рядко се обръща внимание. Такова на пръв поглед необичайно за една антология съжителство между каноничното, по-непознатото и анонимното е продиктувано от основния критерий на подбор на текстовете – техните послания. Макар и писани преди толкова десетилетия, те звучат актуално и днес, провокирайки различна гледна точка към фундаменталния въпрос за мястото на човека сред другите живи същества.