Калина Захова. Защо се смее веселата крава? Отношения на хората към другите животни. София: Калина Захова, 2020, 350 с. ISBN 978-619-91685-0-9

Резюме:

Литературата, няма спор, е богато и необятно по многообразие поле. Тази книга илюстрира множество нейни способности, засягащи отношенията на хората към другите животни: да споделя загриженост към природата и другите животни; да предава и култивира емпатия; да учи децата на ненасилие; да осмива и изобличава човека като по-несъвършен от други животни; да закодира научна информация с потенциална стойност за природните науки; да подменя животните с техни културни двойници и да изобличава тези подмени; да създава културни заблуди и да ги демаскира; да величае лова и да го подкопава и низвергва; да фокализира антропоцентрично, етично, емпатично; да описва и анализира експлоатацията и насилието срещу животни и да изобличава жестокостта; да ни кара да мислим и търсим по-добри версии на себе си и на отношението си към другите живи същества.